Cách làm trà sữa

Use this section to provide a description of your blog.

Cách làm Trà sữa mật ong

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa mật ong

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

30ml mật ong

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho mật ong vào khuấy đều (mật ong rất kẹo),cho đá vào sau đó
 4. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 5. Cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa mật ong

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa mật ong

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

30ml mật ong

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho mật ong vào khuấy đều (mật ong rất kẹo),cho đá vào sau đó
 4. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 5. Cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm


Cách làm Trà sữa xoài thủy tinh yogurt

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa xoài thủy tinh yogurt

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

9g Đường

30ml si rô xoài

30g Hạt thủy tinh yogurt

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 4. Cho siro xoài vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Cho thủy tinh yogurt vào , và từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa xoài thủy tinh yogurt

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa xoài thủy tinh yogurt

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

9g Đường

30ml si rô xoài

30g Hạt thủy tinh yogurt

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 4. Cho siro xoài vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Cho thủy tinh yogurt vào , và từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm


Cách làm Trà sữa dưa lưới

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa dưa lưới

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

7g Đường

40ml si rô dưa lưới

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 4. cho siro dưa lưới vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa dưa lưới

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa dưa lưới

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

7g Đường

40ml si rô dưa lưới

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 4. cho siro dưa lưới vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm


Cách làm Trà sữa cà phê hạt trân châu

Đăng bởi Joseph Huynh on

Cách làm Trà sữa cà phê hạt trân châu

10ml nước cafe pha sẵn

300g trà sữa pha sẵn

30g hạt trân châu ( đã nấu )

Đá viên

 1. Cho hỗn hợp trà sữa và café vào shaker
 2. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 3. Cho trân châu vào ly , và từ từ cho hỗn hợp trên vào ly
 

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa cà phê hạt trân châu

Đăng bởi Joseph Huynh on

Cách làm Trà sữa cà phê hạt trân châu

10ml nước cafe pha sẵn

300g trà sữa pha sẵn

30g hạt trân châu ( đã nấu )

Đá viên

 1. Cho hỗn hợp trà sữa và café vào shaker
 2. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 3. Cho trân châu vào ly , và từ từ cho hỗn hợp trên vào ly
 

Tìm hiểu thêm


Cách làm Trà sữa trân châu hạt trái cây

Đăng bởi Joseph Huynh on

Cách làm  Trà  sữa trân châu hạt trái cây

300g trà sữa pha sẵn để lạnh

30g hạt trân châu ( đã nấu )

20g hạt trái cây

 1. Cho trân châu và hạt trái cây vào ly
 2. Cho đá và trà sữa để lạnh vào ly

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa trân châu hạt trái cây

Đăng bởi Joseph Huynh on

Cách làm  Trà  sữa trân châu hạt trái cây

300g trà sữa pha sẵn để lạnh

30g hạt trân châu ( đã nấu )

20g hạt trái cây

 1. Cho trân châu và hạt trái cây vào ly
 2. Cho đá và trà sữa để lạnh vào ly

Tìm hiểu thêm