Cách làm trà sữa

Use this section to provide a description of your blog.

Cách làm Trà sữa matcha đậu đỏ

Đăng bởi quyt le van on

Cách làm Trà sữa matcha đậu đỏ

Hạt đậu đỏ

2 vá (52g) bột sữa

6 vá (160g) bột trà xanh

240ml lục trà

 1. Cho bột sữa , bột trà xanh , lục trà vào ly , sau đó lắc đều bằng shaker.
 2. Đổ ra ly và cho hạt đậu đỏ thêm vào

Lưu ý : không cần thêm đường vào

 

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa matcha đậu đỏ

Đăng bởi quyt le van on

Cách làm Trà sữa matcha đậu đỏ

Hạt đậu đỏ

2 vá (52g) bột sữa

6 vá (160g) bột trà xanh

240ml lục trà

 1. Cho bột sữa , bột trà xanh , lục trà vào ly , sau đó lắc đều bằng shaker.
 2. Đổ ra ly và cho hạt đậu đỏ thêm vào

Lưu ý : không cần thêm đường vào

 

Tìm hiểu thêm


Cách làm Trà sữa Socola bạc hà

Đăng bởi van truong thi bich on

Cách làm Trà sữa Socola bạc hà

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

10g bột socola

10g bột sữa

35ml si rô bạc hà

12g đường

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa và bột socola vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều , cho đá vào sau đó
 4. Cho si rô bạc hà vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa Socola bạc hà

Đăng bởi van truong thi bich on

Cách làm Trà sữa Socola bạc hà

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

10g bột socola

10g bột sữa

35ml si rô bạc hà

12g đường

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa và bột socola vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều , cho đá vào sau đó
 4. Cho si rô bạc hà vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm


Cách làm Hồng Trà đào hạt trái cây

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Hồng Trà đào hạt trái cây

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

30g hạt trái cây

7g Đường

35ml si rô đào

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 3. Cho siro đào vào
 4. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 5. Cho hạt trái cây vào và từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

 

Tìm hiểu thêm

Cách làm Hồng Trà đào hạt trái cây

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Hồng Trà đào hạt trái cây

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

30g hạt trái cây

7g Đường

35ml si rô đào

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 3. Cho siro đào vào
 4. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 5. Cho hạt trái cây vào và từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

 

Tìm hiểu thêm


Cách làm Trà sữa caramel

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa caramel

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

9g Đường

30ml si rô caramel

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 4. Cho siro caramel vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm

Cách làm Trà sữa caramel

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Trà sữa caramel

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

15g bột sữa

9g Đường

30ml si rô caramel

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho bột sữa vào khuấy đều (khuấy bột tan đều hết)
 3. Cho đường vào khuấy đều.Sau đó cho đá vào
 4. Cho siro caramel vào
 5. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 6. Từ từ cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm


Cách làm Hồng Trà bách hương

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Hồng Trà bách hương

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

35ml si rô chanh dây

19g đường

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho đường vào khuấy đều
 3. Cho si rô chanh dây vào khuấy đều , cho đá vào sau đó
 4. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 5. Cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm

Cách làm Hồng Trà bách hương

Đăng bởi daniel ta the on

Cách làm Hồng Trà bách hương

Pha sẵn hồng trà giữ nóng (5g hồng trà và 500ml nước)

35ml si rô chanh dây

19g đường

 1. Cho 60ml hồng trà vào shaker
 2. Cho đường vào khuấy đều
 3. Cho si rô chanh dây vào khuấy đều , cho đá vào sau đó
 4. Lắc đều hỗn hợp trong shaker
 5. Cho hỗn hợp trên vào ly

Tìm hiểu thêm